Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid leidt vaak tot problemen. Vooral zolang dit nog onbegrepen is bij de persoon in kwestie of de omgeving. Al in de jeugdjaren kan hooggevoeligheid lijden tot problemen. Wanneer kinderen naar de peuterzaal gaan pikken ze klachten op van de andere kinderen en de volwassenen. Het lijken "kwakkelkindjes". Met het minste of gerinste zijn ze ziek of over de toeren. Worden ze meegenomen naar huis dan kunnen deze klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen.

De essentie van dit probleem ligt in de hogere frequentie waarop deze kinderen, maar ook volwassenen functioneren. Hierdoor wordt de aura gemakkelijker toegankelijk voor allerlei invloeden.

In haar boek "Leven met hooggevoeligheid", van Susan Marletta-Hart beschrijft ze diverse aspecten van dit fenomeen en geeft ze een kijkje in de wereld van een HSP'er (High Sensitive Person) maar ook handreikingen om hiermee om te gaan. Een apart hoofdstuk gaat over het omgaan met hooggevoelige kinderen.

U kunt een test invullen om een aanwijzing te krijgen of uzelf misschien hooggevoelig bent of dat hooggevoeligheid bij uw kind een rol kan spelen door te klikken op de volgende link: http://www.hooggevoelig.nl/drupal6/wat-betekent-hooggevoelig . Op deze site vind u ook meer informatie en staat een uitgebreide boekenlijst.

Ook is er is een site met informatie over en voor kinderen op: http://www.lihsk.nl/

Hooggevoeligheid wordt nogal eens verwisseld met overgevoeligheid. De symptomen van hooggevoeligheid en overgevoeligheid overlappen elkaar vaak. Overgevoeligheid is een gevolg van een beschadiging van het energetisch systeem. Oorzaken zijn o.a. straling, verstorende voorwerpen en traumatische gebeurtenissen. Om een juist inzicht te krijgen of er sprake is van hooggevoeligheid of overgevoeligheid is het belangrijk eerst de beschadigingen van het energetisch systeem - indien mogelijk - op te lossen.