Welke klachten kunnen er worden behandeld?

In de kinesiologie maken we gebruik van de holistische benadering, d.w.z. dat er wordt gekeken naar de mens als geheel. We zijn niet een nierpatient, een hartpatient of iets dergelijks. We functioneren als geheel. Een knieklacht kan dus best iets te maken hebben b.v. met een conflict op het werk. We gaan op zoek naar de "blinde vlekken" in je leven: we zijn zg: "leefblind". Energetisch wordt er gewerkt aan het opnieuw vinden van een balans waardoor klachten van binnen uit kunnen worden geheeld. Het zelfgezende vermogen is weer in staat zijn werk te doen.    

Dat kan gaan om:

1.  fysieke klachten. Waarom keert bv. steeds maar die pijnlijke schouder terug?

2.  stofwisselingsklachten, w.o. allergien. Waarom heb ik b.v. steeds terugkerende klachten aan mijn maag of darmen? Waarom blijft mijn kind bv. bedplassen?

3.  emotionele problemen, w.o. trauma's en eetstoornissen. Waar komen mijn depressieve gevoelens of onverklaarbare angst vandaan?  

4.  relationele problemen. Waarom reageer ik steeds zo negatief op die ene persoon?

5.  electro-magnetische problemen. Hieronder vallen huidproblemen w.o. eczeem, dauwworm enz. Electro-magnetische problemen kunnen echter ook een onderdeel zijn van een algeheel      disfunctioneren, labiel zijn, zowel fysiek, mentaal als emotioneel.

6.  gevoeligheidsproblemen. Waarom reageer ik in (bijna) elke situatie zo overgevoelig? Het lijkt dat anderen veel "gemakkelijker" in het leven staan. Ik trek me alles aan.

7.  en nog veel meer.

Touch for Health is een fantastisch middel om meer zicht te krijgen op vrijwel op elke situatie die verheldering behoeft, zodat een bewustwording optreedt van de oorzaken van een probleem.  Middels kinesiologie zijn legio correcties uit te voeren, waardoor de disbalans wordt opgeheven, de balans wordt hervonden en meer plezier in het leven kan worden ervaren.

Extra mogelijkheden bij De Telescoop: 

* het begeleiden van nieuwetijdskinderen, hooggevoelige kinderen en hun ouders.

* begeleiden van volwassenen met hooggevoeligheidsproblemen.